Hochhaus mit Glasfassade vor großem Garten mit vielen Bäumen

Megatrend
Duurzaamheid

Duurzaamheid omschrijft de maatschappelijke bewustheidsontwikkeling naar langdurig georiënteerd, milieuvriendelijk economisch handelen, rekening houdend met een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen. Daarbij staat niet alleen het behoud van de natuur op zich centraal, maar ook het evenwicht tussen milieugerelateerde, economische en sociale doelen. Door deze complexe aspiratie komen architectuur, vastgoedbranche en bouwsector voor geheel nieuwe uitdagingen te staan. Een op de totaliteit gerichte planning wordt de voorwaarde voor langdurig succes, zowel ecologisch als economisch. Rentabiliteit, investering, innovatie en onafgebroken optimalisering zijn voor HUECK weliswaar een economische noodzakelijkheid, tegelijkertijd streven wij echter altijd naar een zinvolle compensatie die gericht is op een verantwoordelijke omgang met milieu, mens en toekomst. Zodoende beїnvloeden wij het productieproces al tijdens de fabricage, niet pas bij het inkopen en de materiaalvoorziening. Traditioneel verwerken wij een heel energie-intensief geproduceerd materiaal, dat echter op de ecobalans goed scoort dankzij zijn gering gewicht, lange houdbaarheid en onbeperkte recyclebaarheid. Bij de ontwikkeling en productie van onze systeemoplossingen leggen wij de focus op efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, recyclebaarheid en lange levensduur. Onze betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid houdt echter niet op bij het materiaal en de productie. Op alle bedrijfsniveaus doen wij continu ons best om de Co2-uitstoot en het energieverbruik te verminderen, het gebruik van duurzame energie te verhogen, het verbruik van hulpbronnen terug te schroeven en afval tot een minimum te beperken.

Icon

Concrete maatregel

Materiaal aluminium

Uit overtuiging hergebruikt HUECK van oudsher het aluminium, aangezien dit materiaal in de hoogste mate >recyclebaar, licht en duurzaam is. Vandaar dat het hergebruik van dit duurzame materiaal een fundamenteel bestanddeel van onze bedrijfsstrategie is.

Hydro Circal

Concrete maatregel

Hydro CIRCAL 

Met profielsystemen van Hydro CIRCAL bieden wij duurzame oplossingen voor duurzaam bouwen. Met Hydro CIRCAL bieden we een aluminiumlegering die voor minstens 75% uit end-of-life aluminium bestaat. Zo besparen we op grondstoffen, verminderen we emissies en maken we bijvoorbeeld van een afgedankt aluminium raam een gelijkwaardig nieuw raam.

Icon

Concrete maatregel

Milieubewuste productie

Duurzaamheid is voor HUECK een vanzelfsprekendheid. Zo zet de productie zich continu in om de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken en te compenseren. Het afval van de extrusie wordt bijvoorbeeld verzameld en opnieuw gebruikt in de eigen gieterij.

Icon

Concrete maatregel

Behoedzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Wanneer het ook mogelijk is, let HUECK op een behoedzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het achterwege laten van drukwerk, een duurzaam bouwmanagement en het verminderen van dienstreizen. Het HUECK team is bijzonder trots op succesvol uitgevoerde projecten die beantwoorden aan het doel van de onderneming op het gebied van duurzaamheid en bewust gebruik van hulpbronnen.

Icon

Concrete maatregel

Onderscheidingen

Als medeoprichter van de >A|U|F en van het >GDA zorgt ook HUECK voor het hoogst mogelijke recyclingpercentage van het waardevolle materiaal aluminium. Daarnaast zijn tal van producten van de HUECK-productfamilie >EPD-gecertificeerd. Bovendien zijn ons modulaire systeem HUECK Trigon FS en ons bouwpakket HUECK Lambda WS/DS 075 Cradle to Cradle zilver-gecertificeerd.